РУБРИКИ

Реклама в ЗМІ

   РЕКЛАМА

Главная

Логика

Логистика

Маркетинг

Масс-медиа и реклама

Математика

Медицина

Международное публичное право

Международное частное право

Международные отношения

История

Искусство

Биология

Медицина

Педагогика

Психология

Авиация и космонавтика

Административное право

Арбитражный процесс

Архитектура

Экологическое право

Экология

Экономика

Экономико-мат. моделирование

Экономическая география

Экономическая теория

Эргономика

Этика

Языковедение

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Реклама в ЗМІ

Реклама в ЗМІ

Міжнародний інститут лінгвістики і права

Кафедра журналістики

Реклама в ЗМІ

Курсова робота

з журналістики

студентки ІІ курсу

2-ї групи

Погосової Наталі

Робертовни

Керівник: професор Золотухін Г.О.

Київ 2001

План

Вступ…………………………………………………………………..3

Розділ І. Загальна характеристика ЗМІ з точки зору

реклами……………………………………………4

Розділ ІІ. Моральні принципи реклами……………7

Розділ ІІІ. Стилістика реклами на конкретних

прикладах…………………………………………………………….12

Висновки…………………………………………………………….19

Список використаної літератури……………………20

Вступ

У сучасний період розвитку українського суспільства успішне вирішення

політичних, економічних і соціальних завдань все більше залежить від дії

такого суб'єктивного чинника як соціальна активність особистості. Важливу

роль у формуванні активності грають засоби масової інформації. Про

зростаючу роль газет, журналів, радіо і телебачення в суспільному житті

країни свідчать їхнє бурхливе зростання, поширеність і активність масової

інформації. Друковане й усне слово, телевізійне зображення здатні в

найкоротші терміни досягти найбільш віддалених районів, проникнути в будь-

яке соціальне середовище.

Широкі можливості засобів масової інформації викликають необхідність

вивчати механізми їх функціонування і розвитку, ефективність впливу на

аудиторію.

Сучасні ЗМІ неможливо собі уявити без реклами, яка необхідна їм для

вирішення різних завдань – інформаційних, соціальних, іміджових, але, перш

за все, економічних, бо реклама є суттєвою фінансовою підпиткою засобів

масової інформації.

Так що ж таке реклама в нинішньому, сучасному розумінні? Реклама – це

оголошення в різних ЗМІ за плату або по бартеру. Автор оголошення завжди

відомий і він намагається переконати споживача у відмінних якостях свого

товару, послуги або вихвалити свою фірму чи некомерційну організацію в

цілому.

Основні проблеми, які стосуються місця і ролі реклами в сучасних

засобах масової інформації ми розглянемо в цій роботі.

Розділ І. Загальна характеристика ЗМІ з точки зору реклами

Сучасні ЗМІ – газети, журнали, телебачення, радіо – пропонують

різноманітні можливості для реклами. Потужним засобом реклами є газетна або

журнальна публікація. Її переваги полягають у своєчасності, широкому

охопленні ринку. Однак газетна реклама відрізняється від журнальної більш

високою оперативністю. Газетній рекламі, крім того, властиві великі, у

порівнянні з журнальною, можливості проникнення в усі соціальні групи

населення. Журнальній рекламі властиво відносно велика тривалість

функціонування, більш високі технічні можливості репродуціювання і

використання кольорового друку. Але журнальна реклама відрізняється від

газетної більш високими витратами праці і часу на підготовку.

Відмінною рисою радіореклами є використання живої мови. При

підготовці реклами на радіо прагнуть того, щоб текст був стислим і

обгрунтованим, складеним у дотепній формі. Фрази повинні бути короткими і

містити не більше однієї думки. Важливо заволодіти увагою слухачів уже на

початку звернення. Велике значення в радіорекламі має музика. Добре

підібрана, вона допомагає сприйняттю тексту. Але, у той же час, не можна

припускати, щоб музичний супровід, акустичні ефекти відривали радіо- або

телеглядача від суті оголошення.

Важливим видом рекламних засобів є кіно- і відеореклама (телереклама),

що має величезний психологічний вплив: зображення, звук, колір, театральна

дія й умови, коли глядач нічим не відволікається від екрану. Однак

недоліками телереклами є дещо низька оперативність при високій вартості

виготовлення і демонстрації, тому телерекламу доцільно використовувати у

великих рекламних кампаніях тривалої дії.

Таблиця 1.

Сили і слабкості різних видів ЗМІ

| |Чинники, що | | |

|Види ЗМІ |впливають на |Переваги |Недоліки |

| |тарифи | | |

| |Знижки за об’єм і |Майже всі читають |Коротке життя. |

|Газети |частоту |газети. Висока |Обмежені |

| |публікацій. Число |виборність, тому |можливості |

| |кольорів, місце |що різні газети |друку. |

| |розташування, |читаються різними | |

| |тираж. |соціально-економіч| |

| | |ними і | |

| | |географічними | |

| | |групами. | |

| | |Можливість | |

| | |оперативних і | |

| | |частих публікацій.| |

| |Вартість друку. |Висока виборність,|Великі фінансові|

|Журнали |Тип аудиторії. |гарна якість |витрати. |

| |Знижки за об'єми. |відтворення. Довге|Довготривалий |

| |Розмір оголошення.|життя. |процес |

| |Місце |Престижність. |підготовки до |

| |розташування. |Читається без |друку. |

| |Число кольорів. |поспіху. | |

| |Тираж. | | |

| |Час ефіру. Розмір |Висока |Мало станцій, що|

|Радіо |аудиторії. |мобільність. |діють на всю |

| |Тривалість |Дешевизна. |країну. Коротке |

| |оголошення знижки |Оперативно можна |життя. Загубило |

| |за розмір і |вносити |престиж. |

| |частоту. |коректування. | |

| | |Висока виборність.| |

| |Час ефіру. |Вихід на велику |Високі фінансові|

|Телебачення |Тривалість ролика.|аудиторію. Низькі |витрати. Коротке|

| |Розмір аудиторії. |витрати на одного |життя. Розмір |

| |Знижки за розміри |глядача. Високий |аудиторії не |

| |і частоту показу. |престиж. |гарантований. |

| | |Географічна і |Можливість |

| | |соціально |купити |

| | |–економічна |найпопулярніший |

| | |селективність. |час обмежена. |

Цікаво, що в різних країнах розподіл рекламного бюджету між ЗМІ

здійснюється по-різному:

Таблиця 2.

Розподіл рекламного бюджету між ЗМІ у різних країнах

|Країна |ТБ, % |Преса, % |Радіо, % |

|Норвегія |1,5 |94,3 |0,8 |

|Франція |25 |51 |11 |


© 2007
Использовании материалов
запрещено.