РУБРИКИ

Організація приймання товару в аптеці

   РЕКЛАМА

Главная

Логика

Логистика

Маркетинг

Масс-медиа и реклама

Математика

Медицина

Международное публичное право

Международное частное право

Международные отношения

История

Искусство

Биология

Медицина

Педагогика

Психология

Авиация и космонавтика

Административное право

Арбитражный процесс

Архитектура

Экологическое право

Экология

Экономика

Экономико-мат. моделирование

Экономическая география

Экономическая теория

Эргономика

Этика

Языковедение

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Організація приймання товару в аптеці

Організація приймання товару в аптеці

"Організація приймання товару

в аптеці"

Виконала: студ. групи

Викладач:

2004 р.

ПЛАН

1. Види приймання товару

2. Процес приймання товару

a. особливості приймання наркотичних засобів, психотропних речовин

та прекурсорів

3. Обов’язки уповноваженої особи і проведення вхідного контролю якості

4. Облік надходження товарів

Своєчасне забезпечення лікарськими засобами населення і ЛПЗ залежить

від наявності в аптеці необхідних лікарських засобів і виробів медичного

призначення. Це є основними завданнями аптек і його виконання залежить від

ряду процесів, в тому числі і від організації приймання товару.

1. Види приймання товару

Основна маса товарів в аптеки поступає із аптечних складів чи баз.

Приймання товару від постачальників та різні варіанти, а сам:

- приймання товару безпосередньо на складі представникам аптеки чи

завідуючим аптекою. Право на приймання оформлюється разовим чи

постійним дорученням (в залежності від посади);

- доставка товару в аптеку транспортом постачальника, коли за товар і

супровідні документи, що перебувають в дорозі відповідає шофер.

Після прибуття в аптеку він передає матеріально-відповідальній особі

по кількості місць і масі брутто. З моменту прийому товару за його

збереження відповідає матеріально-відповідальна особа.

2. Процес приймання товару

Приймання товару в аптеці здійснює комісія або відповідально особа

(уповноважена особа), що призначена наказом завідуючого аптекою. При

прийманні товар перевіряється по кількості і якості і реєструється у

відповідній документації.

Приймаючи товар, уповноважена особа в аптеці по кожному найменуванню

старанно перевіряє кількість, ціну, загальну вартість з даними, що

містяться у супровідних документах.

Приймання товару в аптеці здійснюється з залученням представника

постачальника чи представника незацікавленої організації. У випадку

виявлення недостачі, надлишку, бою чи псування товару завідуючий аптекою

створює комісію для складання акту, в якому відображається розходження з

супровідними документами, а також виявлені недостача чи надлишок. Акт

складається в 3-х екземплярах, з яких один направляється постачальник,

другий – у вищестоящу інстанцію (якщо вона є), третій – залишається в

аптеці.

При наявності в рахунках-фактурах помилок в цінах і сумах вартості

(невідповідність прейскуранту цін) аптека повинна негайно повідомити про це

постачальника. До отримання від постачальника виправдовувального листа, цей

товар не підлягає реалізації, але зараховується по цінах , які вказані в

рахунках-фактурах.

По закінчені перевірки і приймання товару матеріально-відповідальна

особа реєструє його і робить відповідну відмітку у рахунку-фактурі.

Інколи товар може поступати раніше, ніж постачальник присилає рахунки-

фактури. В таких випадках завідуючий аптекою складає комісію за участю

представника незацікавленої організації і складає акт про приймання товару,


© 2007
Использовании материалов
запрещено.