Toma Cerba

  

-

-.

E-mail

Toma Cerba

Toma Cerba

T O M A C I O R B ?

n ?ara noastr? se bucur? de profund respect nu numai oamenii

remarcabili contemporani, dar ?i activi?tii progresi?ti din trecut, care au

adus ?tiin?ei ?i culturii un mare prinos.

Printre oamenii celebri ai rubricii noastre numele medicului umanist

Toma Corb? ocup? dup? merit un loc de onoare.

Dup? absolvirea n anul 1893 a facult??ii de medicin? de la

Universitatea din Chiev, T. Corb? se ntoarce n ora?ul s?u natal unde ?i

ncepe activitatea de medic- sanitar. n?elegnd foarte bine dependen?a

direct? a bolilor de medicul cocial, T. Ciorb? a f?cut tot ce a fost cu

putin?? pentru a ridica nivelul culturii sanitare a ora?ului, mai ales a

cartierlor lui s?race, unde dntuiau diferite boli infec?ioase ?i de copii.

Meritul deosebit al lui T. Ciorb? const? n sfor??rile lui insistente,

pe care depunia pentru a ob?ine deschiderea unui spital de boli

infec?ioase. Numai energia nesecat? l-a ajutat pe vestitul medic s?

organizeze un astfel de spital ?i s?-l nzestreze conform cerin?ilor

timpului. nfruntnd mereu rezisten?a autorezisten?a auorit??ilor ?i a

medicilor particulari, n mnile c?rora se afla aproape toate asisten?a

medical?, doctorul Ciorb? ob?inea cu mare greu aloc?ri pentru amenajaea

spitalului ?i pentru medicamente, din care el le cump?ra pe acestea din

urm? din propriile sale mijloace destul de lumitate.

Doctorul Toma Ciorb? tr?ia modest, nu lua de la s?raci plat? pentru

ajutorul medical. Deseori el le d?dea pacien?ilor nevoia?i bani pentru

medicamente, i ajuta cu lemne de foc, astfel u?urndu-le ntructva

existen?a.

Toma Feodosevici pe bun? dreptate ?i-a c?tigat renumele de doctor

m?rinimos n sensul deplin al no?iunii, deoarece el vedea n pacient omul

c?ruia trebuia cu orice pre? s? i se dee ajutor medical, dar nici de cum o

surs? de venituri. ns? nu numai prin acasta ?i-a c?tigat el reputa?ia. El

a fost ?i un str?lucit medic-clinician, a c?rui experien?? ?i cuno?tin?e

erau nalt apricieate nu numai de colejii s?i de la spital, dar ?i de

medicii ora?ului Chisin?u ?i ai ntregului ?inut al Basarabiei. Toma

Feodosievici era bine mai multe ori i s-a propus se lucreze. ns? el n-a

vrut s?-?i p?r?seasc? ora?ul natal.

De-a lungul ve?ii sale zbucumate doctorul T. Ciorb? a adus o lupt?

continu? pentru nlenirea soartei bolnavilor. ?i ce n-ar fi f?ut el: trata

sau consulta bolnavi, organiza campanii de vacvinare sau ?inea conferin?e,

?i aducea aportul la deschiderea unor noi spitale sau preg?tea cadre

medicale toate le ndeplinea cu ndemnare, bucuros de faptul, c? face un

lucru necesar ?i de folos.

Drumul lui a fost anevoios. El a avut bucurii ?i nereu?ite, speran?e ?i

necazuri, ns? ntotdeauna visul i-a fost lsat de viitorul luminos al

poporului s?u.

?i viitorul acests a devenit realitate numai dup? realipirea Basarabiei

la Rusia.

Ct nou aduce n via?a noastr? fiecare zi. Cte realiz?ri minunate avem

noi n toate domeniile economiei na?ionale ?i n sfera culturii ! Dar cum s-

a schimbat starea ocrotirii s?n?t??ii la noi n republic? ! Ast?zi n

Moldova nu exist? nici o localitate, nici un col?i?or, unde n-ar exista

institu?ii de tratament ?i profilaxie sau n-am avea lucr?tori medicali. La

noi muncesc cu nsufle?ire mul?i medici- savan?i, func?ioneaz? diferite

institu?ii de nv???mnt medical, clinici de prima clas?. Dar au fost alte

vremuri odinioar?. mi amintesc de anii dup? r?zboi: ruine, epidemii,

mo?tenite de la regimul mo?ieresc-romn; mi amintesc cu groaz? de fe?ele

chinuite, ?in minte bine aceste lucruri, pentu c? le-am v?zut cu ocii mei.

Pentru c? eu am participat personal la lichidare consecin?elor sanitare ale

r?zboiului.

?n scurt timp noi am licidat aceste consecin?e ?i am ob?inut o mare

victorie n domeniul ocrotirii s?n?t??ii poporului moldovenes. ?i aceast?

victorie a putut fi ob?inut? numai mul?umit? ajutorului efcient ?i

neprecupe?it, pe care ne l-a acordat partidul, guvernul, toate popoarele

sovetice fr??e?ti.

n prezent, cnd facem minunatul bilan? al luptei pentru acrotirea

s?n?t??ii poporului, trebuie s? ne amintim ?i de veterinarii, care nu snt

ast?zi cu noi, dar care au tr?it ?i au luptat cu jertfire de sine pentru

combaterea bolilor n condi?ii grele ale realit??ii burgheze.Nu putem s?nu

ne amintim ?i de concet??ianul nostruvestit doctorul Toma Ciorb?.

Omul acesta, izolat n lumea burghez? plin? de nedreptate ?i

violen??,asuprire na?ional? ?i exploatare, duce o lupt? neobosit? cu

nenorocirea ?i bolile oamenilor simpli, muncea cu jertfire de sine ?i era

foarte cinstit.Calita?ile nalte ale doctorului Ciorb? ne impun un adnc

respect fa?? de el ?i fac ca numele lui s? se bucure deo mare populartate.

Cartea de fa??, stimate cititor, este un omagiu cuvenit b?rb??iei ?i

umanismului acestui om.E un omagiu, meritat ?i de al?i activi?ti n

medicin?, care n anii grei de r?sp?ndire axcesiv? a bolilor sociale ?i

infec?ioas? ?i-au p?strat spiritul de ncredere n victoria ra?iunii

omene?ti ?i au dus o lupt? eroic? pentru u?urarea suferin?ilor omene?ti.

n catre snt glorificate numele acelor care au p?strat cu sfin?enie ?i

a transmis genera?iei um?toare cele mai bune tradicii ale medicinii

na?ionale ob?ite?ti.

Acast? carte este destinat? mun?ii ?i inimii tinerilor medici,

viitorilor medici, care p??esc sau vor p??i n rndurile lupt?torilor

pentru fericirea oamenilor muncii. Ea apeleaz? la con?tiin?a noastr? s?

p?streze cu sfin?inie s? p?zeasc? cu fermitate prezentul ei ?i al nostru.

La 15 eanuarie 1864 n familia ?tabsc?pitanuli din regimentul de

infanterie Lublin Feodosii Ivanovici Ciorb?, n vrst? de treizeci ?i doi

de ani, s-a n?scut primul copil.

Feodsii Ivanovici se n?scut ?i el n familia unui militar sadea a

ober-ofi?erului Ivan Ciorb?, b??tina? din judi?ul Ananev, fosta gubernie

Herson,- ?i, desigur, porni pe urmele lui. n r?zboiul ruso-turic din anii

1853-1856 el era deja comandant iscusit. Petru distin?ie n lupt? el a fost

decorat cu ordinul Sf. Stanislav ?i cu cteva medalii de bronz.

Peste un an dup? c?s?torie, spre marea lui bucurie, Alexandra

Sergheevna Zapolscaia-Unias, acum Ciorb?, -a ?scut un fecor, pe care l-au

botezat n luna februarie la biserica Sf. George din Chi?in?u, dndu-i

numele Toma n cinstea na?ului acestuia Toma Tomovic.

Feodosii Ivanovici ?i Alexandra Sergeevna au nceput s? duc? o via??

fericit?. La un an a ap?rut ?i al doilea feceor Egor, pe urm? Alexandra

Sergheevna a n?scut nc? trei fiice: Zinovia (8 iulie 1866), Anastasia (28

iulie 1867) ?i Tatiana (20 octombrie 1870). ?i n sfr?it, n ziua de 6

octombrie a anului 1873 se na?te ultimul feceor Ion, viitor matematician

?i revolu?ionar.

n anul 1868 Feodosii Ivanovici cu familia sa se stabile?te pentru

totdeauna la Chi?in?u. Ceva mai trziu familia a strns cu greu o mic? sume

de bani si a cump?rat o c?su?? ?i un lot de p?mnt pe lng? ea n satul

Gr?tie?ti, n apropierea ora?ului Chi?in?u ?i s-a mutaat acolo. ns? bani

totuna nu aveau destui. Iat? de ce atunci cnd a venit timpul ca Toma s? se

duc? la ?coal?, a ap?rut ntrebarea: de unde de g?sit bani s?-l nve?e? I-a

scos de la ispas Sidor Rocovski, o rud? dep?rtat?, asesor la colegiu. El n-

avea copii ?i a hot?rt s?-l ajute pe Toma s? fie dat la nv???tur? la

liceul 1 de b?ie?i. Deacea S. Rocovscii a prezentat direc?iei liceului

urm?torul angajament: La cererea mea de la 22 iulie a anului 1875 despre

nscrierea nepotului meu Toma Ciorb? la liceul din Chi?in?u, am onoarea s?

anexez angajamentul meu de a-l asigura cu toate recuzitele ?colare ?i de a

pl?ti regulat taxa pentru dreptul la nv??tur?. El va tr?i la mine n

sectorul I al or. Chi?in?u, pe straa Caucazului, n casa doamnei

Turjanscaia.

Un rol deosebit n democratezarea procesului de nv???mnt la liceu a

jucat vestitul activist al nv???mntului public Chiril Petrovici

Ianovschii, absolvent al Univerit??ii din Chiev, om progresist dup?

concep?iile sale. Iat? ce spunea mai trziu unul din renumi?ii medici

moldoveni M.B. Slu?chii n amintirile sale despre studiile f?cutela liceu

n anii 60: Scopul lui (despre C.P. Ianovschii E.P.): principal era s?

dezv?lue l noi cele mai bune instincte umane. ?i mai departe: Rejimul

?colar pe timpul lui Ianovschii afost uman la gradul superlativ. B?tea cu

varga ?i carcera, silirea elevilor se stee n ginunchi erau excluse

Deosebit de respendite era printre absolven?i profesia de medic. Iat?

de ce din rndurile lor au contribuit la prosperarea medicinii noastre, au

jucat un rol deosebit n dezvoltarea ?tiin?ei ?i ocrotirii s?nt??ii.

Primii elevilor ani tat?l s?u l mai ajuta, l ajuta ?i unchiul Sidor;

mai trziu nici ajutorul acesta nu-l mai primea. Dup? absolvirea clasei a

treilea Toma era amenin?at s? fie exclus din liceu, fiindc? nu pl?tise taxa

pentru studii. L-a salvat ntmplarea. A murit renumitul negustor A. Cufli,

care l?sase prin tetament 4000 ruble din veniturile sale pentru a fi

?mp?r?ite ca burs? la c?iva elevi s?raci.

Prin hot?rirea consiliului de tutel? ?i a colegului nv???torilor

aceste burse au fost acordate fra?ilor Gheorghe ?i Luca Durdufi, Dumitru

Gaponov ?i Toma Ciorb?. Acast? burs? era colacul de slvare, cu ajutorul

c?ruia el a reu?it s? termine cu succes liceul ?i s?-?i continue studiile

la universitate. Elevii men?iona?i mai sus continua s? primeasc? acast?

burs? fiind deja studen?i.

Toma nv??a cu st?ruin??, citea mult, era harnic ?i insistent, sincer

?i principial. Calit??ile acestea au contribuit la crearea unei atitudini

anumite fa?? de via?? ?i de obliga?iile sale. n anul 1877 via?a

Chi?in?ului s-a nviorat. Aici au nceput s? soseasc? militari din

avangarda armatei ruse. Tat?l lui Toma a hot?rt s? fac? ?i el ceva

deosebit, nec?tnd la vrst?: a dat cerere s? fie trecut din nou la

serviciu n armata activ?.

n ora? erau contonate cteva spitale militare, conduse de doctorii n

medicin? I.V.Einhorn, A.N.Radzevici, I.O.Noreico, S.I.Chenig?a?. medicul

?ef al spitalului de gubernie V.P.Tveordohlebov organiza vizite medicale

sistematice n sec?ii cu participarea medicilor sosi?i din alte p?r?i.

Sosirea marilor savan?i ?i medici N.I.Pirogov, S.P.Botchin,

N.V.Sclifosofschii, C.C.Raier la Chi?in?u a devinit un mare eviniment n

via?a medical? a ora?ului.

Timp de doi ani elevii liceului au urm?rit desf??urarea evenimentelor

din Balcani.

n anul 1885 ntr-un termen scurt de dou? s?pt?mni T.Ciorb? a sus?inut

unsprezece examene ?i mpreun? cu al?i treisprezece colegi de liceu a

primit atestat de maturitate.

Starea meterial? a familiei era foarte grea, mai ales c? trebuia de

pl?tit ?i taxa pentru studiile fratelui mai mic Ion.Toma ar fi vrut s?

nve?e mai departe, ns? totul depindea de aceea dac? i se acorda sau nu

bursa din fondul lui A.Ciufli. dup? multe ?ov?eli colegiul pedagogic a

hot?rt, n sr?it, s?-i acorde bursa. Problema unde s?-?i fac? studiile el

o rezolvase din timp. Pe atunci deja func?iona calea ferat? Chi?in?u

Odesa, ?i el a hot?rt s?-?i fac? studiile la facultatea de ?tiin?e

naturale a Universit??ii din Novorosiisk. ns? toamna numele lui T.Ciorb?

figura n listele studen?ilor facult??ii de medicin? a Universit??ii Sf.

Vladimir din Chiev.

Alegerea Universit??ii din Chiev pentru continuarea studiilor de c?tre

T.Ciorb? era legat?, probabil, de o tradi?ie veche, c?ci pn? atunci n

ora?ul de pe Nipru veneau mul?i originari din Moldova, care ?i f?ceau

studiile la academia Chievo-Bra?caea.

Condi?iile igienice extrem de rele ale ora??lui contribuie la apari?ia

epidemiilor. Au fost cazuri, cnd cele trei clase inferioare aproape

jum?toate din num?rul de elevi lipseau de la lec?ii s?pt?mni ntregi.

Via?a lui Toma aici, la universitate, se deosebea cu mult de via?a lui

de la liceu.

Abea peste cteva luni T. Ciorb? a nceput s? studieze n sensul deplin

al cuvntului obiectele de medicin?. El nv??a cu pasiune, mai ales, c?

avea a?a profesori, nct orice ?coal? medical? l-ar fi invidiat.

Toma c?uta s? nu lipseasc? nici de la o lec?ie interesant?, mici de la

o conferin?? sau adunare studen?easc?.Dar continuarea studiilor a devenit

mai grea: starea material? a lui Toma s-a nr?ut??it de tot.

Trebuie de reamintit c? pe atunci numai cinci-?ase procente din tot

num?rul studen?ilor erau asigura?i cu burs?.

Mijloacele agonisite de Toma n timpul vacan?ei de var? n urma

serviciului, pe care l f?cea el n diferite spitale de zemstv?, erau

insuficiente pentru a acoperi cheltuelile de ntre?inere.Deaceea el a fost

nevoit s?-?i ntrerup? studiile de cteva ori.?i totu?i perseveren?a ?i

r?bdarea, ajutorul prietenilor i-au permis s?-?i termine studiile ?i s? dee

cu succes examenele de absolvire.Cnd i se mna multa?teptata diplom? de

gradul I, el era sigur, c?-?i va consacra via?a combaterii infec?iilor, c?

inima ?i cuno?tin?ele sale apar?ineau poporului.

Sa terminat procesul de formare a tn?rului Ciorb?. El se ?ntorce ?n

ora?ul natal Chi?in?u cu inten?iea ferm? s? ?nceap? o lupt? grea ?i de

lung? durat? pentru s?n?tatea oamenilor.

La sf?r?itul anului 1893 el a reu?it s? ob?in?o anumit? sum? de bani,

cu care a cump?rat din Var?ovia dou? etuve model Iung, dintre care una a

fost l?sat? pentru nevoile ora?ului, iar a doua a fost trimis? n jude?ul

Orhei, unde ap?ruser? cazuri de holer?.

Cu toate greut??ile, doctorul T.Ciorb? a reu?it s? rezolve aceste

probleme n doi ani.

n anul 1896 n fa?a mul?imii, adunate la marginea dinspre Buiucani a

ora?ului, a fost inaugurat spitalul pentru infec?io?i. Acest spital era

construit dup? proectul ?i sub conducerea doctorului T. Ciorb?. Cinci

foi?oare separate, situate la o distan?? anumit? unul de altul, morga ?i

alte cl?diri aucziliare, f?cute frumos din piatr? ?i acoperite cu ?igl?

ro?ie, d?deau spitalului un aspect ncnt?tor pe fondul verde?ii.

T. Ciorb? devine medic-?ef al spitalului, medic-curant, bacteriolog

prosector, econom, pedagog pentru tinerii lucr?tori medicali,tat? bun

pentru to?i bolnavii. Pe atunci doctorul T. Ciorb? devine deja om renumit,

cunoscut de to?i de la mic ?i pn? la mare.n sfr?it, a devenit o

realitate visul lui despre aceea c? combaterea eficient? a epidemiilor va

fi posibil? numai atunci cnd va fi unit? ac?iunea a dou? organiza?ii

diferite curativ? ?i sanitar? ....


© 2007

.